Henüz ergenlik çağına ulaşmamış üç çocuğu ölen her müslümanı Allah
  2003
  79
  Sunday August, 22nd 2021
  Vallahi inşaallah ben birşey üzerine yemin eder de müteakiben ye­min ettiğim şeyden başkasını daha hayırlı görürsem (o yemine bağlı kalmayıp) muhakkak o daha hayırlı olduğuna kanâat ettiğim şeyi ya­parım
  1889
  91
  Saturday August, 21st 2021
  Verdiği hükümlerde, ailesinin ve halkın yönetiminde adaletli davranan yöneticiler
  15119
  72
  Thursday August, 19th 2021
  Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurdu:«Putlara ve babalarınıza yemin etmeyiniz
  2367
  85
  Saturday August, 21st 2021
  Çorba pişirdiğin zaman suyunu çok koy ve komşularını gözet!
  2165
  78
  Saturday August, 21st 2021
  Ölüyü yıkayıp
  6035
  93
  Wednesday August, 18th 2021
  Sadakaların en değerli ve kıymetlisi Allah
  2892
  69
  Sunday August, 22nd 2021
  Kur’an’da otuz ayetten ibaret bir sûre bir adama şefaat etti
  2630
  97
  Wednesday August, 18th 2021
  Kabrimi (çokça gelinip, gidilen) bir yere çevirmeyiniz
  2099
  77
  Wednesday August, 18th 2021
  Ölen herhangi bir kişinin arkasından ağlayıcılar, ey kendisine dayandığımız, ey efendimiz vs
  2099
  83
  Saturday August, 21st 2021
  İlim tahsil etmek için (evinden) çıkan kimse, dönünceye kadar Allah yolundadır
  2021
  81
  Wednesday August, 18th 2021
  Kim vitri uyuya kaldığı ya da unuttuğu için kılamadıysa hatırladığında onu kılsın
  2088
  82
  Saturday August, 21st 2021
  Kur'an'a temiz olandan başkası dokunamaz
  1971
  55
  Wednesday August, 18th 2021
  Dul kadın ve yoksul yetim kimselerle ilgilenmek için gayret edip koşturan kişi Allah yolunda cihâd
  2360
  69
  Sunday August, 22nd 2021
  Yalan olduğunu zannettiği bir hadisi benden nakleden kimse yalancılardan biridir
  2999
  83
  Wednesday August, 18th 2021
  Bir kimsenin kendi ana babasına sövmesi büyük günahlardandır'' buyurmuştu
  2138
  87
  Thursday August, 19th 2021
  Cennete girmeye en çok vesile olan ameller
  2341
  90
  Thursday August, 19th 2021
  Kim bir şeye bağlanırsa o şeyle başbaşa bırakılır
  3396
  84
  Thursday August, 19th 2021
  Velisiz nikah olmaz
  3656
  67
  Saturday August, 21st 2021
  Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’in yanına gelerek Aleykesselam ey Allah'ın Rasulü diye selam verdim
  1889
  65
  Wednesday August, 18th 2021
  Sizin adınıza en çok korktuğum şey küçük şirktir
  2315
  86
  Sunday August, 22nd 2021
  Hiç kimse, bir başkasına fâsık veya kâfir demesin
  3891
  82
  Saturday August, 21st 2021
  ben de ona cennet sözü veririm
  2743
  89
  Sunday August, 22nd 2021
  münafıklıktan bir şube üzere ölmüş olur
  2233
  63
  Saturday August, 21st 2021
  Birbirine söven iki kişinin söylediklerinin günahı
  2052
  76
  Saturday August, 21st 2021
  Allah bizden herhangi bir şeyi işiten ve işittiği gibi de tebliğ edip başkalarına aktaran kişinin yüzünü Allah ak etsin
  2457
  78
  Wednesday August, 18th 2021
  o yerin yedi katı boynuna geçirilir
  2243
  71
  Sunday August, 22nd 2021
  Bir topluluğu güldürmek için yalan söyleyen kimseye yazıklar olsun, yazıklar olsun!
  2102
  88
  Saturday August, 21st 2021
  Eğer bir kimse izinsiz olarak senin mahremiyetine ba­kar
  2997
  91
  Wednesday August, 18th 2021
  Şüphesiz cennette onun bir emzireni vardır
  3034
  93
  Sunday August, 22nd 2021

  Browse by language

  Why Islam

  is the fastest growing religion in the world?!

  Popular cards